ALT DET MED SMÅT

Virksomhedsoplysninger.
Virksomheden AnneMetteHansen.dk er en hobby-virksomhed, der drives af Anne Mette Hansen, hvorfra hun sælger de kompetencer, hun har i forhold til håndboldtræning og fysisk træning.
CVR. nr. følger, såfremt omsætningen overstiger de tilladte i en hobbyvirksomhed på DKK. 50.000,-
AnneMetteHansen.dk drives fra Anne Mette Hansens adresse i Frankrig.
Priser og betaling
Alle priser er angivet inkl. moms og i danske kroner. (DKK)
Betalingen foregår altid forud via bankoverførsel til bankkonto eller mobilepay.
Levering
Levering af ydelser aftales nærmere i mailkorrespondance forud for træningen.
Det vil som oftest foregå over Teams i trygge rammer. 
Ansvar
AnneMetteHansen.dk kan ikke holdes ansvarlig for kunders udvikling eller mangel på samme.
Opsigelse af abonnementer
Såfremt der aftales en abonnementsløsning og denne ønskes opsagt, skal dette gøres skriftligt og har opsigelsesvarsel: Løbende måned + en måned.
Dette uanset om kunden ønsker at benytte de aftalte ydelser.
Der kan være aftalt andre opsigelsesvilkår i indgåede aftaler, hvilket til enhver tid vil være gældende.
Databehandling
AnneMetteHansen.dk opbevarer ikke personfølsomme data.

 

Private kunder:
AnneMetteHansen.dk opbevarer følgende data indenfor enhver tid gældende lovgivning og i tråd med GDPR:
Navn, telefonnummer, email og fødselsdato.

Virksomhedssamarbejder:
AnneMetteHansen.dk opbevarer følgende data indenfor enhver tid gældende lovgivning og i tråd med GDPR:
Virksomhedsnavn, kontaktperson, cvr-nummer, telefonnummer og emailadresse. Dette til brug for fakturering.
AnneMetteHansen.dk bruger kun nødvendige cookies.

Klagemuligheder
Ønsker du at klage over en ydelse eller en service, kan du rette en skriftlig henvendelse til kontakt@annemettehansen.dk.
Har du købt en vare hos os, du ikke er tilfreds med, kan du i yderste instans benytte dig af Onlinetvistbilæggelsen.
Kontakt
Anne Mette Hansen
Mail: kontakt@AnneMetteHansen.dk
Ændringer
AnneMetteHansen.dk forbeholder sig retten til ensidigt at ændre handels- og betalingsbetingelser løbende.
Lov og værneting
Alle indgåede aftaler er i enhver henseende underlagt dansk ret.
Såfremt tvister ikke kan bilægges igennem mægling, skal disse indbringes for Sø- og Handelsretten i København.